drukuj

Długosz z najlepszym wynikiem egzaminu gimnazjalnego

Włocławek

Fot. Nadesłane

W tym roku po raz pierwszy egzamin gimnazjalny przeprowadzono w nowej formule. Część pierwsza humanistyczna obejmowała oddzielnie punktowane zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie.
Kolejny raz najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego w Długoszu

W części drugiej, matematyczno-przyrodniczej uczniowie zmierzyli się z oddzielnie punktowanymi zestawami: z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). Zmiana formuły, to nie tylko oddzielna punktacja języka polskiego i matematyki, modyfikacji uległ też sposób konstruowania zadań. Tegoroczny egzamin sprawdzał dużo więcej umiejętności, które opanowali uczniowie – aby udzielić prawidłowej odpowiedzi, nie chodziło już tylko o przywołanie zapamiętanej definicji z danego przedmiotu, ale konstrukcja zadań wymagała od zdających logicznego myślenia, wnioskowania oraz przetwarzania zdobytych wiadomości.
Te wszystkie nowości sprawiły, że w tym roku na wyniki oczekiwano ze szczególną niecierpliwością i niepewnością zarazem.

W piątek 22 czerwca wszystko było już jasne. Młodzież Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku po raz kolejny osiągnęła wynik najwyższy w mieście, ale też o wiele lepszy niż średnia krajowa.

- Po piątkowych doniesieniach prasowych, że „uczniowie z kujawsko-pomorskiego uzyskali z egzaminu gimnazjalnego nieco niższe wyniki niż średnia krajowa" widać było, że mamy czym się pochwalić i możemy być dumni z długoszaków! - mówi wicedyrektor Katarzyna Zarzecka. - Średnia szkoły ze wszystkich punktowanych egzaminów to 70.3%. Warto dodać, że niewielu uczniów z kujawsko-pomorskiego zdawało egzamin gimnazjalny z języka francuskiego (36 osób z poziomu podstawowego i tylko 15 z poziomu rozszerzonego) a w wśród nich znaleźli się długoszacy, którzy również wypadli pomyślnie. Chociaż wyniki naszej szkoły nie są publikowane przez miasto, to mamy satysfakcję, że Długosz podwyższa średnią dla całego Włocławka i z dumą je publikujemy. - Cieszy fakt, że wielu spośród najlepszych gimnazjalistów zadeklarowało kontynuację nauki w Liceum Długosza, a tegoroczny sukces wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego, stanowi zapowiedź do równie imponujących wyników za trzy lata z matury. 


Zestawienie średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w procentach dla województwa kujawsko-pomorskiego, kraju i Publicznego Gimnazjum ZSK im. ks. Jana Długosza

                kuj.-pom. kraj Długosz
jęz. polski 64% 65% 81.3%
historia     59% 61% 76.1%
matematyka 46% 47% 62.2%
przed.przyrod. 49% 50% 60.8%
jęz. angielski 60% 63% 81.7%
jęz. niemiecki 54% 57% 68.7%
jęz. francuski 54% 69% 61%

Zdjęcia

  • Włocławek

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać