drukuj

Zatrzymano 10. policjantów z wydziału ruchu drogowego we Włocławku

10. policjantów z wydziału ruchu drogowego we Włocławku zatrzymanych!
Włocławscy policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymani za łapówki!
Do zatrzymań we włocławskiej Komendzie Miejskiej Policji doszło we wtorek rano.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że podczas porannej odprawy. Zatrzymania te mają związek z podejrzeniami, że policjanci wydziału ruchu drogowego przyjmowali łapówki. Podejrzenia te dotyczą dziesięciu spośród trzydziestu kilku mundurowych włocławskiej drogówki.

Piąty bentley skradziony w Niemczech znaleziony został pod Włocławkiem?! 

W środę w tej sprawie Prokuratura Okręgowa we Włocławku ma wydać komunikat. Dziś odmówiono nam informacji na ten temat. Prokurator okręgowy Jan Stawicki tłumaczył to dobrem śledztwa. O zatrzymaniach nie informowała też komenda.

Komunikat prokuratury w tej sprawie.

W dniu wczorajszym tj. 18 lutego 2014r. funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w Warszawie, działając pod nadzorem prokuratorów z Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej we Włocławku, zatrzymali – w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw korupcyjnych – 9 funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Podstawą zatrzymania było ujawnienie w toku prowadzonego postępowania materiału dowodowego wskazującego na to, że funkcjonariusze Policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z kontrolowaniem ruchu drogowego na terenie Włocławka i okolic przyjmowali od kierujących pojazdami korzyści majątkowe w zamian za odstąpienie od ukarania za popełnione wykroczenia.

Również w dniu wczorajszym, 18 lutego 2014r., w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku prokurator przedstawił 9 zatrzymanym funkcjonariuszom Policji zarzuty przyjęcia w 2013r. korzyści majątkowych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusza Policji w trakcie kontroli drogowych, od kierujących pojazdami mechanicznymi w zamian za odstąpienie od czynności służbowych w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi tj. w zamian za czynność stanowiącą naruszenie przepisów prawa, tj. przestępstwa z art. 228 § 1 i 3 kk.

Po przesłuchaniu względem wszystkich 9 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju a nadto natychmiastowego zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Policji.

Śledztwo w powyższej sprawie prowadzone jest w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Z uwagi na wstępną fazę postępowania i dalsze czynności w tej sprawie obecnie, z uwagi na dobro śledztwa, nie ma możliwości udzielenia bardziej szczegółowych informacji, gdyż mogłoby to szkodzić śledztwu.
W dalszym toku postępowania udzielane będą sukcesywnie dalsze informacje.

Zdjęcia

  • 10. policjantów z wydziału ruchu drogowego we Włocławku zatrzymanych!

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać